Disclaimer

Keer terug naar de homepage
Massage City Points Massage City Points, verder te noemen eigenaar van deze website, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KVK 73565792, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.massagecitypoints.nl Aansprakelijkheid De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid.

Bij massages en Traditionele Chinese Medicine (TCM)-behandelingen, kunnen reacties op het lichaam waaronder verkleuringen afhankelijk van uw fysieke conditie voorkomen. Wees u ervan bewust dat dit een normale reactie is van het lichaam. Heeft u afspraken elders realiseer u dan waar de mogelijke verkleuringen eventueel kunnen optreden. Massage City Points draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is. De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:Het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud; het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks Intellectuele eigendom De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Vragen of klachten

Heeft u vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer?
Deze kunt u e-mailen naar: info@massagecitypoints.nl
Keer terug naar de homepage

Language